Google+

‘چند متر مکعب عشق’ افغانستان و ایران به اسکار معرفی شد

اتحادیه سینماگران افغانستان فیلم چند متر مکعب عشق" ساخته جمشید محمودی را برای معرفی به کمیته اسکار انتخاب کرده است. این فیلم ماجرای دلباختگی یک پسر ایرانی و یک دختر افغان از یک خانواده مهاجر افغان در ایران است. [...]

‘چالش سطل رای’

یکی از شهروندان افغان مقیم لندن با ساخت یک صندوق رای نمادین و خالی کردن آرای فرضی بر سر خود و فرزندانش به طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمه... [...]

سازمان خصوصی سازی: برگه‌های سهام عدالت ارزشی ندارند

هشت سال بعد از شروع طرح سهام عدالت، علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید که برگه هایی در دست مردم است "برگه ثبت نام و فاقد ارزش است". بیشتر از ۴۴ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به این طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است. [...]

تولدی در دل جنگ

روناهی و شنگال دو کودکی هستند که بیست روز پیش در کوه‌های شنگال (سنجار) بدنیا آمدند. با بدنیا آمدن این دو نوزاد، خانواده چهار نفره آنها قرار [...]
1 28 29 30 31 32 39