رقص دیدنی پیرمرد دل زنده

شوخی کردم- - خواستگاری

ترمز گرفت ، نزدیک بود سرش بر باد رود

ترمز گرفت ، نزدیک بود سرش بر باد رود

راننده یک کامیون حامل تیرهای بتنی در یک سراشیبی ناگهان ترمز گرفت و نزدیک بود که با این کار سرش را بر باد دهد. راننده یک کامیون در جاده ای … Continue Reading →


شوخی کردم- - دزدی مسلحانه از بانک

شوخی کردم- - آزمایشگاه

شوخی کردم- - قاچاق دارو

شوخی کردم- - سریال های ماهواره ای

شوخی کردم- - اعترافات یک پدر

واردات به زبان طنز - ز لبنان بهر ما ماتم بیارید

ویدیویی تکان دهنده از رواج روسپیگری در بین زنان متاهل